top of page

O oddílu TOM 19116 Na Ostrůvku

Oddíl jako takový vznikl v roce 2000 díky nabídce Vítka Madrona, tehdy ještě pracovníka ústředí Asociace TOM. Do té doby jsme provozovali tábor jako volnou činnost a tahle nabídka nám otevřela cestu jak se stát regulérním oddílem pod asociací turistických oddílů. Asociace nám nabídla možnost dál provozovat svojí činnost podle svých představ a zároveň být součástí organizace, která svým oddílům poskytuje prostor na vlastní rozvoj a v případě potřeby právní servis. A tak fungujeme jako TOM 19116 Na Ostrůvku dodnes. Nejprve to tedy byl jenom letní tábor a s tím souběžně od roku 1988 pořádané jarní prázdniny. K pořádaným výletním, sportovním a zážitkových akcím jsme od jara 2021 přidali i pravidelnou oddílovou činnost - tzn. schůzky v klubovně, výpravy a další akce.

Scházíme se pravidelně dvakrát za měsíc v klubovně na Malé Ohradě, jezdíme na výlety, výpravy a pořádáme sportovní akce. Vrcholem naší celoroční činnosti ale stále zůstává letní tábor Na Ostrůvku jako zlatý hřeb našich aktivit. Oddíl má oficiálně evidovaných 54 dětí a partu vedoucích tvoří základ 14 - 16 stálých členů. Oddílem a táborem Na Ostrůvku prošlo za celou dobu existence více než tisícovka dětí a velká část z nich na Ostrůvek nejen vzpomíná, ale posílá sem už i svoje děti ... a že jich není málo! Letošní podzim 2022 otevíráme oddíl pro nové děti z Prahy 13 a 5 a během ledna a února proběhne první výběrové kolo, protože mezi Ostrůváky se nedostane jen tak někdo.

bottom of page